Onze vereniging kent leden en begunstigers


Als lid

- ontvangt u de digitale nieuwsbrief

- mag u aanwezig zijn en heeft u stemrecht op de ledenvergaderingen, die tweemaal

 per jaar in mei en november - worden gehouden,

- mag u zich presenteren als lid van de NVRT en gebruik maken van het voorlichtingsmateriaal,

- kunt u deelnemen aan de maillijst van de leden waar informatie wordt uitgewisseld,

- Wordt u vermeld op deze website,

- dient u te voldoen aan de verplichte bij- en nascholing van 12 dagdelen per 24 maanden,

- mag u, en dient u deel te nemen aan een NVRT- intervisiegroep, minimaal 4 dagdelen per jaar van 3

 werkzame uren.

- onderwerpt u zich aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging,

- krijgt u hulp een weg te vinden in het woud van regels en verplichtingen vanuit overheid en verzekeraars

- krijgt u desgewenst advies, die u ondersteunt bij uw praktijkvoering.


Lid worden van de NVRT is mogelijk

- binnen een jaar na afstuderen aan de geacrediteerde opleidingen

- via ballotage door de Vakbekwaamheids comissie, indien u :

  - langer dan een jaar geleden afgestudeerd bent voor een van de geacrediteerde opleidingen.

  of

  - een opleidiging hebt genoten bij een niet geacrediteerde opleiding.

- de ballotage houdt oa een visitatie in, of een videoregistratie van een regressieesessie. deze video moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, neem contact op met de vereniging als u meer wilt weten.


U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen ledenadministratie@nvrt.nl

Als begunstiger

- ontvangt u de digitale nieuwsbrief

- mag u aanwezig zijn op de ledenvergaderingen, die tweemaal per jaar in mei en november  

 worden gehouden; u heeft daar echter geen stemrecht,

- mag u zich niet presenteren als lid van de NVRT en geen gebruik maken van het

 voorlichtingsmateriaal,

- U wordt niet vermeld op de website.

- U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen ledenadministratie@nvrt.nl